Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 januari 2020.

Inleiding
Deze website, diekevanhoften.nl, wordt onderhouden door onderneming en ondernemer Dieke van Hoften. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden via de website diekevanhoften.nl. In het privacybeleid wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. Diekevanhoften.nl erkent hiermee dat uw privacy belangrijk is. Zij is daarom graag transparant naar u toe in de stappen die zij heeft genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Informatie over Diekevanhoften.nl
Haar onderneming, Dieke van Hoften, is gevestigd te Landsmeer en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 72896264 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacybeleid kunt u haar mailen. Het e-mailadres is info@diekevanhoften.nl.

Gebruik van het contactformulier
Op haar website is een contactformulier aanwezig. Als u daarvan gebruik wenst te maken, dan vraagt diekevanhoften.nl u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
– Naam;
– E-mail.

Doel van verwerken persoonsgegevens
Diekevanhoften.nl verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan haar gestelde vraag, briefing, aanvraag voor een offerte of andersoortige communicatie. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van diekevanhoften.nl en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van diekevanhoften.nl en van u om (aan)vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van u af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden (aan)vraag, briefing of andersoortige communicatie. Na volledige afhandeling, worden de persoonsgegevens verwijderd. Google bewaart deze persoonsgegevens maximaal 26 maanden, via social media is deze periode maximaal 2 jaar.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van de communicatie die per contactformulier verloopt, heeft de duur die nodig geacht wordt om de volledige afhandeling te kunnen realiseren. Wanneer u uw instemming met mijn privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met mij via info@diekevanhoften.nl.

Communicatie
Wanneer u een e-mail aan haar verzendt, is het mogelijk dat zij die berichten bewaart. Soms vraagt zij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn (denk aan gegevens die nodig zijn om de offerte aanvraag te realiseren). Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van diekevanhoften.nl of op die van een derde partij. Zij zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij beschikt.

Gevoelige gegevens
Diekevanhoften.nl heeft absoluut niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of hun voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Zij raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat zij zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op door te mailen naar info@diekevanhoften.nl zodat zij deze informatie zo snel mogelijk kan verwijderen.

Vimexx
Diekevanhoften.nl maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en haar gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot haar postvak en zij behandelt al haar e-mailverkeer vertrouwelijk.

Gebruik van cookies
Diekevanhoften.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen en deze kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Deze cookies worden gebruikt om de website diekevanhoften.nl beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat diekevanhoften.nl na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht.

Tracking cookies van Google Analytics
Op haar website diekevanhoften.nl worden cookies geplaatst door derden. In haar geval zijn dit alleen de tracking cookies van Google Analytics, die ook uw IP adres, uw ISP, de browser die u gebruikt om mijn website te bezoeken, en in sommige gevallen, of u Flash heeft geïnstalleerd. Deze gegevens gebruikt zij om inzicht te krijgen in haar bezoekers, zodat zij haar website op haar publiek kan aanpassen. Op diekevanhoften.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Diekevanhoften.nl gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en om de kwaliteit en effectiviteit te meten. Zij maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor zij geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft voor gebruik van Google Analytics.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kan zij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Zij kan daardoor haar website zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van mijn bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van tracking cookies
Zij plaatst cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij het eerste bezoek aan diekevanhoften.nl heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Websites en diensten van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die met deze website diekevanhoften.nl zijn verbonden. Denk aan Vimexx, de webhosting en e-mail waarop de website draait. Diekevanhoften.nl heeft geen inzicht in en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden. Neem voor de zekerheid daarom ook een kijkje bij het privacybeleid op deze websites van derden, omdat deze websites wellicht op een andere manier omgaan met uw persoonsgegevens. Diekevanhoften.nl is niet aansprakelijk met betrekking tot de wijze waarop deze persoonsgegevens op websites van derden worden verzameld en beschermd.

Beveiliging
Dieke van diekevanhoften.nl vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier worden beschermd. Daarom zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. U kunt de site alleen bezoeken via een beveiligde HTTPS-link. Diekevanhoften.nl maakt gebruik van het betrouwbare SSL Certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Diekevanhoften.nl te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of het verwijderen van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om diekevanhoften.nl te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met haar via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens indienen door te mailen naar info@diekevanhoften.nl. Zij doet er vanuit diekevanhoften.nl alles aan om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek te reageren en in te spelen. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 8 februari 2023.